Rancho pod Olszyną Ciechocinek

PFR

Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm” udzieloną przez PFR SA.

Continue Reading
Rancho pod Olszyną Ciechocinek

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Firma „Rancho pod Olszyną” usługi rekreacyjno-sportowe Zbigniew Bedliński realizuje Projekt grantowy pod nazwą „Podniesienie konkurencyjności firmy Rancho pod Olszyną usługi rekreacyjno-sportowe poprzez zakup specjalistycznego mini ciągnika z osprzętem” nr II/RPO/EFRR/2021/14/1, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany…

Continue Reading